ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (2010-2018)

Η έννοια του «πολίτη», και κατ’ επέκταση του «ενεργού πολίτη», γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα στο πλαίσιο της «πόλεως».

Ο ενεργός πολίτης, είναι ο υπεύθυνος πολίτης, που είναι ενημερωμένος, ξέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, εκφράζει την άποψή του και συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία.

Και ο πολίτης που έχει προσωπικότητα και αξία είναι αυτός που δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του αλλά ενδιαφέρεται και για τους άλλους, ενδιαφέρεται για το «εμείς» και φροντίζει για το σύνολο, στο οποίο ανήκει.

Αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα, η κατανόηση του ότι είναι επιβεβλημένη η δικτύωση των ενεργών πολιτών, που κατ’ επέκταση επιτρέπει σε ομάδες να κάνουν πράγματα τα οποία θα ήταν αδύνατα για ένα ασύνδετο σύνολο ατόμων. Οι κοινωνικοί δεσμοί εξηγούν γιατί το σύνολο είναι ισχυρότερο από το άθροισμα των μελών του.

Ζούμε την εποχή του HomoDictyous, όπου μέσα από την εξάπλωση δικτύων ενεργών πολιτών ο στόχος είναι κάθε φορά να μην βλέπουμε την κοινωνία ως προς το τι θα δώσει σε μας, αλλά να βλέπουμε και το τι εμείς μπορούμε να δώσουμε στην κοινωνία. Με αυτή την ισότιμη σχέση σίγουρα θα πάμε πιο μπροστά.

Οι πρώιμοι άνθρωποι δημιούργησαν δεσμούς για να αντιμετωπίσουν τον κόσμο, πολλούς αιώνες μετά η ανάγκη αυτή είναι μονόδρομος και όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια «Κανείς δεν θα ήθελε να ζήσει χωρίς φίλους, ακόμη και αν είχε όλα τα υπόλοιπα αγαθά»

Τζούμας Θοδωρής

Πρόεδρος (2010-2012)