ΔΡΑΣΕΙΣ 2006-2009

Στόχος του Συλλόγου είναι η υλοποίηση δράσεων με τρεις βασικούς άξονες συνεργασίας:

Α. Δημοτική Αρχή Σκιάθου – Κεντρική Διοίκηση της Χώρας

Β. Εθελοντικοί Σύλλογοι – Ιδρύματα – Οργανισμοί – Ενεργοί Πολίτες Σκιάθου

Γ. Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σε αυτό το πλαίσιο παραθέτουμε τις σημαντικότερες δράσεις-παρεμβάσεις από την ίδρυσή μας έως τώρα (2005 – 2009).

Καθιέρωση ετήσιου περιβαλλοντικού προγράμματος«’Όλοι Μαζί, Σκιάθος Καθαρή» με στόχο την ευαισθητοποίηση για την προστασία του φυσικού κάλλους της Σκιάθου και την συμμετοχή των πολιτών σε καθαρισμούς παραλιών βιοτόπων, ρεμάτων, δασών και άλλων οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα και στενή συνεργασία του Δήμου Σκιάθου και με συμμετοχή Εθελοντικών Οργανώσεων, μικρών σχολικών τάξεων και εθελοντών. Οικονομικά στηρίζεται από τα μέλη του Συλλόγου και από ευγενικές χορηγίες ( 2005 – 2009).

Πραγματοποίηση στη Σκιάθο το προγράμματος «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» με θέμα την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη διαχείριση κινδύνων και στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, με ενεργό συμμετοχή 40 εκπαιδευμένων εθελοντών. Φορείς υλοποίησης, ο Δήμος Σκιάθου, Η Γ. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Παιδείας (2007).

Στενή συνεργασία με τον ΕΟΤ και τον Δήμο Σκιάθου για την υλοποίηση πρότασης σχετικά με την μελέτη για τη διάσωση και αποκατάσταση 25 χλμ. ιστορικών μονοπατιών της Σκιάθου και την ανάπτυξη ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού στο νησί (2006- 2009).

Με φορέα υλοποίησης τον ΕΟΤ έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και έχει εγκριθεί η σχετική δαπάνη από το ΕΣΠΑ

Συμμετοχή και παρακολούθηση των συναντήσεων διαβούλευσης με θέμα την μελέτη του Γενικού Χωροταξικού Σχεδιασμού της Σκιάθου, Μελέτη,συγγραφή και κατάθεση παρατηρήσεων και προτάσεων του Συλλόγου στον Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εκπόνηση μελέτηςμε τίτλο τηποιοτικήτουριστική αναβάθμιση ενός ελληνικού νησιού, παρουσίαση στον Γ. Γραμματέα του ΕΟΤ (2008).

Φιλοξενία ομάδας καθηγητών και φοιτητών του Εργαστηρίου Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου,και συνεργασία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επίσκεψη και επιτόπια έρευνα στη Σκιάθο στο πλαίσιο των ενεργειών του πιλοτικού προγράμματος χωρικής περιβαλλοντικής τουριστικής αναβάθμισης της Σκιάθου που συντονίζεται από τον Σύλλογό μας.

Η Επίσκεψη υλοποιήθηκε και τα αποτελέσματα της μελέτης παρεδόθησαν στον Δήμαρχο Σκιάθου τον Αύγουστο του 2009 στη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης του Συλλόγου.

Καθιέρωση ετήσιας συνάντησης συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων με τους τοπικούς Εθελοντικούς Συλλόγους, τους προέδρους Συλλόγων Γονέων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων, την Γυμνασιάρχη και τον Λυκειάρχη Σκιάθου (2007 – 2009).

Διοργάνωση ημερίδων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με πρόσκληση εξειδικευμένων ομιλητών και στενή συνεργασία με τον Δήμο Σκιάθου και την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπάιδευση

«Σκιάθος, Περιβάλλον και Εθελοντισμός» (2006)

«Το Περιβάλλον και η Προστασία του»(2008) με την υποστήριξη του «Έργου Πολιτών» και του Πανελληνίου προγράμματός του για τον Εθελοντισμό στο Περιβάλλον «Ελλάδα, το Σπίτι μας». Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της διημερίδας, επιστήμονες από το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο) και την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (Π.Π.Μ.) ανέπτυξαν εκπαιδευτικά προγράμματα για το περιβάλλον στους μαθητές των 1 και 2 Δημοτικού Σχολείου.

Εξειδικευμένοι ομιλητές ανέπτυξαν θέματα για τον εθελοντισμό στο περιβάλλον και την προστασία του, στο Γυμνάσιο- Λύκειο Σκιάθου και ενημέρωσαν τους μαθητές.

Επί πλέον πραγματοποιήθηκε υπαίθρια επίδειξη μεθόδωνκομποστοποίησης με στόχο πάντα την διάδοση του μηνύματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, «μειώνω- επαναχρησιμοποιώ- ανακυκλώνω»

Συνεργασία με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για διοργάνωση περιβαλλοντικών δράσεων ευαισθητοποίησης με την πρόσκληση συμμετοχής εξειδικευμένων φορέων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση όπως την «Ελλάδα Καθαρή» και την Διεθνή Οργάνωση “Clean Up the World”, το «Πανδοίκο», την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης» και την «Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης (2006 – 2009).

Εισαγωγή προγράμματος ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου στα θέματα περιβάλλοντος και αναπηρίας, «Προστατεύουμε το Περιβάλλον στηρίζουμε ο ένας τον άλλον» με πρώτη δράση την συλλογή 10.000 πλαστικών καπακιών από τις γειτονιές και τις παραλίες. Συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων, τον Σύλλογο για άτομα με ειδικές ικανότητες “ΑΛΚΗ”, και τα Δημοτικά σχολεία Σκιάθου (2008).

Συνεργασία με τον Δήμαρχο Σκιάθου και τους Διευθυντές των δύο Δημοτικών σχολείων της Σκιάθου για την υλοποίηση εκδήλωσης με στόχο την σταδιακή αντικατάσταση της πλαστικής σακούλαςκαι γενικά την μείωση του πλαστικού. Διοργάνωση διαγωνισμού για την καλύτερη πάνινη τσάνταπου διοργάνωσε το 1 και 2 Δημοτικό σχολείο Σκιάθου με συμμετοχή 100 μαθητών οι οποίοι και βραβεύτηκαν για την φαντασία, την ευαισθησία και την δημιουργικότητά τους. Η εορτή πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2008, Παγκόσμια Ημέρα περιβάλλοντοςστην αυλή του σχολείου.

Συνεργασία με τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το νηπιαγωγείο και τα ΚΑΠΗ Σκιάθου για την υλοποίηση ενημερωτικών ομιλιών με θέμα:

« Μέτρα Αυτοπροστασίας από τις Συνέπειες του Σεισμού»Συζητήθηκαν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που έχουν συνταχθεί από τους διευθυντές των σχολείων και αποφασίστηκε μελλοντική συνεργασία στην βελτίωση και ολοκλήρωση αυτών των σχεδίων καθώς και την υποστήριξή τους με ασκήσεις ετοιμότητας ( 2008).

Παρέμβαση με αποστολή σειράς επιστολώνστους αρμόδιους φορείς σχετικές με θέματα:

  • Ρύπανση παραλιών και περιοχών πρασίνου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
  • Άναρχη δόμησης
  • Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα
  • Περιοχές επιβαρυμένες με παράνομη απόρριψη μπαζών και σκουπιδιών (πχ Σκληθρί, Ασέληνος, καρνάγια)
  • Διαχείριση αποβλήτων ξενοδοχειακών μονάδων που ρυπαίνουν κατ” εξακολούθηση τη θάλασσα και τις ακτές
  • Ξενία Σκιάθου και επικινδυνότητα χώρου ( 2007).

Συνεργασία με το τμήμα Δασοπροστασίας του Δήμου Σκιάθουγια τη διοργάνωση εθελοντικού προγράμματος περιπολιών πυροπροστασίας στις δασικές περιοχές του νησιού και συμμετοχή μελών του Συλλόγου στο πρόγραμμα αυτό ( 2007).

Συνεργασία και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων στην Αναπτυξιακή Σκιάθου για την οργανωμένη διαχείριση των διαφημιστικών πινακίδωνστο οδικό δίκτυο της Σκιάθου και για την προστασία του βιοτόπου στις Κουκουναριές ( 2007).

Συμμετοχή σε εκπομπές του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού της Σκιάθου με στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων στα θέματα περιβάλλοντος και εθελοντικής προσφοράς (2005 – 2008).

Ενημέρωση των επιχειρηματιών του νησιού για το πρόγραμμα «KEY» («ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΛΕΙΔΙ»), ένα διεθνές πρόγραμμα ποιότητας, (υλοποιείται σε 17 χώρες) το οποίο αποτελεί ερέθισμα για μετατροπή κάθε μονάδας, μικρής ή μεγάλης, που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία του τουρισμού, σε «πράσινη» μονάδα. Διεθνής Συντονιστής του προγράμματος είναι το “Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education – FEE). Ο εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΕΕΠΦ).

Οικονομική συμμετοχή του Συλλόγου στο πρόγραμμα αναστύλωση της ιστορικής εκκλησίας Παναγιάς Ντουμάν στο Βόρειο τμήμα του νησιού (2009)

Διοργάνωση Διήμερου εργασιών καλλωπισμού και καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου του Κάστρου με συμμετοχή εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων Σκιάθου ( 2005)

 

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝΜΚΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ (NGO CLEAN UP THE WORL)

ΠΑΝΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 2008

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2008

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ