ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Συραϊνώ Κορωνιού-Διονυσίου,

Ιστορικός-Αρχαιολόγος

Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, 

Ομότιμη Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Πρόεδρος της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών

 

Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης

Ευεργέτης της Σκιάθου

Σχολιάστε